Hộ chiếu nước nào được ‘thông hành’ qua nhiều quốc gia nhất thế giới?

  • 01/08/2016

Hộ chiếu Singapore vẫn được xem là một trong những hộ chiếu được… hoan nghênh nhất tại các quốc gia trên thế giới. Điển hình là năm ngoái, chủ sở hữu của hộ chiếu Singapore có quyền “thông hành” không cần visa đến 167 trong tổng số 219 quốc gia tham gia vào khảo sát Chỉ số giới hạn Visa mới đây nhất...

Chi tiết...