Tìm hiểu về Kỳ thi năng lực Hoa Ngữ (TOCFL)

  • 08/11/2016

Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ là bộ đề thi được nghiên cứu dành cho những người sử dụng tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hoa, do Ủy ban Công tác Thúc đẩy Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ Quốc gia Đại học Sư Phạm Đài Loan nghiên cứu phát triển.

Chi tiết...