THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ĐỨC

  • 31/03/2016

Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Hàn CDS xin thông báo khai giảng liên tục các khóa học tiếng Đức ở tất cả các cấp độ dành cho các học viên có nhu cầu học tập và sử dụng tiếng Đức

Chi tiết...