Dịch thuật

  • 18/12/2016

Công ty nhận biên dịch, phiên dịch cho các tổ chức, cá nhân, các dự án, hồ sơ thầu, hồ sơ học sinh, phụ huynh học sinh…

Chi tiết...


Dich thuật công chứng hồ sơ du học

  • 14/12/2016

Dịch thuật công chứng hồ sơ du học đòi hỏi tính chính xác cao về pháp lý nên phải qua nhiều quy trình làm việc cẩn trọng. Nhưng quý khách hàng hãy yên tâm khi đến với dịch vụ công chứng du học của chúng tôi. Bởi lẽ chúng tôi luôn có đội ngũ dịch thuật viên, cộng tác viên là những cử nhân, thạc sĩ...

Chi tiết...